Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 18 for, 85 mot, 66 ikke til stede
15. desember 2009 21:49
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 40 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 24 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
286Forskningsfond
97Fond for vitenskapelig utstyr10 000 000 000
1333Infrastrukturfond
95Fondskapital50 000 000 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
90Fond for miljøvennlig teknologi - fondskapital5 000 000 000
1432Norsk kulturminnefond
90Fondskapital100 000 000
1833CO2-håndtering
95Fond CLIMIT1 000 000 000
Inntekter
5999Statslånemidler
90Lån110 288 378 000»