Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 49 for, 55 mot, 65 ikke til stede
15. desember 2009 21:41
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 41 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Komme tilbake til Stortinget med sak om tilskudd til frivillige organisasjoner som tilrettelegger for fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier.

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om tilskudd til frivillige organisasjoner som tilrettelegger for fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier.

Komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av norsk spillpolitikk og fremtidige utfordringer knyttet til denne.

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av norsk spillpolitikk og fremtidige utfordringer knyttet til denne.

Komme tilbake til Stortinget med en konkret opptrappingsplan knyttet til infrastruktur og samlingsforvaltning ved norske museer.

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en konkret opptrappingsplan knyttet til infrastruktur og samlingsforvaltning ved norske museer.

Komme tilbake med konkrete opptrappingsplaner knyttet til et investeringsprogram for biblioteklokaler og kompetanseutvikling for ansatte ved bibliotekene.

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med konkrete opptrappingsplaner knyttet til et investeringsprogram for biblioteklokaler og kompetanseutvikling for ansatte ved bibliotekene.