Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 104 for, 0 mot, 65 ikke til stede
15. desember 2009 15:59
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

41 for, 0 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

305

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

 

1

Driftsutgifter forhøyes med .....................................................................

3 500 000

 

 

fra kr 61 669 000 til kr 65 169 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter forhøyes med .......................................................

4 470 000

 

 

fra kr 816 000 til kr 5 286 000

 

315

 

Frivillighetsformål

 

 

74

Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres, forhøyes med .............................................................................................................

1 870 000

 

 

fra kr 1 132 000 til kr 3 002 000

 

 

75

Tilskudd til integrerings- og fattigdomstiltak nedsettes med .....................

1 870 000

 

 

fra kr 4 000 000 til kr 2 130 000

 

320

 

Allmenne kulturformål

 

 

1

Driftsutgifter forhøyes med .....................................................................

1 440 000

 

 

fra kr 53 649 000 til kr 55 089 000

 

 

79

Til disposisjon nedsettes med ..................................................................

1 500 000

 

 

fra kr 24 667 000 til kr 23 167 000

 

321

 

Kunstnerformål

 

 

1

Driftsutgifter nedsettes med ....................................................................

700 000

 

 

fra kr 16 381 000 til kr 15 681 000

 

 

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres, forhøyes med ..............................

700 000

 

 

fra kr 107 244 000 til kr 107 944 000

 

322

 

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

 

 

75

Offentlig rom, arkitektur og design nedsettes med ..................................

500 000

 

 

fra kr 28 969 000 til kr 28 469 000

 

328

 

Museums- og andre kulturvernformål

 

 

70

Det nasjonale museumsnettverket nedsettes med ....................................

940 000

 

 

fra kr 743 691 000 til kr 742 751 000

 

 

 

 

 

Inntekter

3305

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

 

3

Refusjon forhøyes med ...........................................................................

2 500 000

 

 

fra kr 43 181 000 til kr 45 681 000

 

 

7

Inntekter ved oppdrag forhøyes med .......................................................

4 470 000

 

 

fra kr 816 000 til kr 5 286 000

 

5568

 

Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet

 

 

71

Årsavgift - stiftelser forhøyes med ..........................................................

1 000 000

 

 

fra kr 13 840 000 til kr 14 840 000