Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 107 for, 0 mot, 62 ikke til stede
14. desember 2009 17:06
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Høyre Høyre (20)
Høyre Høyre (10)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (7)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

40 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

25 for, 0 mot, 16 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

20 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

7 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

 

 

Utgifter

 

1100

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, kan benyttes

under post 50, forhøyes med .................................................................. .....................................................................................................................

11 962 000

 

 

fra kr 2 760 000 til kr 14 722 000

 

1115

 

Mattilsynet

 

 

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med ..................

1 400 000

 

 

fra kr 1 131 000 til kr 2 531 000

 

1143

 

Statens landbruksforvaltning

 

 

73

Tilskudd til erstatninger m.m., ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer,

overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................................

5 610 000

 

 

fra kr 45 610 000 til kr 40 000 000

 

1147

 

Reindriftsforvaltningen

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med ....................................................................

1 400 000

 

 

fra kr 40 287 000 til kr 41 687 000

 

 

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres, nedsettes med ...........

1 400 000

 

 

fra kr 9 554 000 til kr 8 154 000

 

1148

 

Naturskade - erstatninger og sikring

 

 

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, nedsettes med ................

16 000 000

 

 

fra kr 97 000 000 til kr 81 000 000

 

1150

 

Til gennomføring av jordbruksavtalen m.m.

 

 

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med ....................................

74 126 000

 

 

fra kr 2 188 400 000 til kr 2 114 274 000

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

4100

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1

Refusjoner m.m., nedsettes med .............................................................

401 000

 

 

fra kr 501 000 til kr 100 000

 

 

40 (ny)

Salg av eiendom, bevilges med ................................................................

11 962 000

4115

 

Mattilsynet

 

 

1

Gebyr m.m., nedsettes med .....................................................................

30 900 000

 

 

fra kr 134 943 000 til kr 104 043 000

 

4150

 

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

 

 

85

Markedsordningen for korn, nedsettes med ............................................

70 900 000

 

 

fra kr 79 200 000 til kr 8 300 000

 

5576

 

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

 

 

70

Avgifter i matforvaltningen, forhøyes med .............................................

15 800 000

 

 

fra kr 594 552 000 til kr 610 352 000

 

 

71

Totalisatoravgift, forhøyes med ...............................................................

25 000 000

 

 

fra kr 105 000 000 til kr 130 000 000

 

5651

 

Aksjer i selskap under Landbruks- og matdepartementet

 

 

85

Utbytte, forhøyes med .............................................................................

3 293 000

 

 

fra kr 950 000 til kr 4 243 000

 

 

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2009 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2009 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Benevnelse

Samlet ramme

1148

 

Naturskade - erstatninger og sikring

 

 

71

Naturskade, erstatninger .....................................................................

35 mill. kroner