Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 17 for, 81 mot, 71 ikke til stede
11. desember 2009 15:01
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (36)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (16)
Høyre Høyre (14)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 36 mot, 28 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 24 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

16 for, 0 mot, 14 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 8 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Komme tilbake med en sak som legger til rette for videreføring og utvidelse av forsøk med kommunal oppgavedifferensiering.

Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake med en sak som legger til rette for videreføring og utvidelse av forsøk med kommunal oppgavedifferensiering.

Igangsette et arbeid med å etablere egne kompetansemottak som skal bidra til mer kompetanse innenfor relevante fagområder innen asylfeltet.

Stortinget ber Regjeringen om å igangsette et arbeid med å etablere egne kompetansemottak som skal bidra til mer kompetanse innenfor relevante fagområder innen asylfeltet.

Komme tilbake med forslag om gratis barnehagetilbud der både mor og far deltar i introduksjonsordningen og/eller er i arbeid eller utdanning.

Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake med forslag om gratis barnehagetilbud der både mor og far deltar i introduksjonsordningen og/eller er i arbeid eller utdanning.