Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 106 for, 0 mot, 63 ikke til stede
7. desember 2009 16:00
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (9)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (2)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

41 for, 0 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

9 for, 0 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammeområde 12 (Olje og energi) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Rammeområde 12

(Olje og energi)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

 

Kap.

 

Post

 

Formål

 

 

 

 

 

 

 

Kroner

 

 

 

Kroner

Utgifter

1800

 

Olje- og energidepartementet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

141 908 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

 

33 400 000

 

 

 

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum ......

 

 

9 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1810

 

Oljedirektoratet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

206 200 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

 

63 000 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .............

 

 

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1820

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

398 350 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

 

64 650 000

 

 

 

22

Flom- og skredforebygging,

kan overføres, kan nyttes under post 60 ...................................................

 

 

120 800 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .............

 

 

6 000 000

 

 

 

60

Tilskudd til skredforebygging,

kan overføres, kan nyttes under post 22 ...................................................

 

 

20 000 000

 

 

 

71

Tilskudd til strømforsyning,

kan overføres .................................

 

 

33 000 000

 

 

 

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres ..

 

 

60 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1825

 

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

 

34 500 000

 

 

 

50

Overføring til Energifondet ............

 

 

956 000 000

 

 

 

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres .........

 

 

40 000 000

 

 

 

74

Naturgass, kan overføres ................

 

 

26 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1830

 

Forskning

 

 

 

 

 

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres ..................

 

 

32 500 000

 

 

 

50

Norges forskningsråd .....................

 

 

741 000 000

 

 

 

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres ........

 

 

10 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1832

 

Internasjonalisering

 

 

 

 

 

70

Internasjonalisering, kan overføres .

 

 

26 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1833

 

CO2-håndtering

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

 

1 358 000 000

 

 

 

22

CO2-håndtering, internasjonalt,

kan overføres .................................

 

 

20 000 000

 

 

 

30

Investeringer, kan overføres ...........

 

 

1 822 000 000

 

 

 

50

Overføring til fond for CLIMIT ......

 

 

81 800 000

 

 

 

70

Administrasjon, Gassnova SF .........

 

 

91 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870

 

Petoro AS

 

 

 

 

 

70

Administrasjon ...............................

 

 

260 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2440

 

Statens direkte økonomiske engasjement i

petroleumsvirksomheten

 

 

 

 

 

30

Investeringer ...................................

 

 

23 000 000 000

 

 

 

50

Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond .............

 

 

1 400 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2490

 

NVE Anlegg

 

 

 

 

 

24

Driftsresultat:

 

 

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter .............................

-54 000 000

 

 

 

 

 

 

2 Driftsutgifter ................................

47 300 000

 

 

 

 

 

 

3 Avskrivninger ..............................

5 600 000

 

 

 

 

 

 

4 Renter av statens kapital ..............

1 100 000

 

 

 

 

 

 

5 Investeringsformål .......................

1 000 000

 

 

 

 

 

 

6 Reguleringsfond ..........................

-1 000 000

 

0

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres .............

 

 

6 000 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

 

31 071 908 000

Inntekter

4800

 

Olje- og energidepartementet

 

 

 

 

 

3

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet ...................

 

 

1 145 000

 

 

 

70

Garantiprovisjon, Gassco ..............

 

 

1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4810

 

Oljedirektoratet

 

 

 

 

 

1

Gebyrinntekter ..............................

 

 

10 400 000

 

 

 

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet ...................

 

 

39 300 000

 

 

 

3

Refusjon av tilsynsutgifter .............

 

 

10 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4820

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

 

 

 

 

 

1

Gebyrinntekter ..............................

 

 

54 050 000

 

 

 

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet ...................

 

 

55 400 000

 

 

 

40

Flom- og skredforebygging ............

 

 

27 250 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4825

 

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

 

 

 

 

 

85

Fondsavkastning ............................

 

 

796 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4829

 

Konsesjonsavgiftsfondet

 

 

 

 

 

50

Overføring fra fondet ....................

 

 

140 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4833

 

CO2-håndtering

 

 

 

 

 

85

Fondsavkastning ............................

 

 

91 800 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4860

 

Statnett SF

 

 

 

 

 

70

Garantiprovisjon ............................

 

 

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5440

 

Statens direkte økonomiske engasjement i

petroleumsvirksomheten

 

 

 

 

 

24

Driftsresultat: ..............................

 

 

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter .......................

140 500 000 000

 

 

 

 

 

 

2 Driftsutgifter ..........................

-33 000 000 000

 

 

 

 

 

 

3 Lete- og feltutviklingsutgifter .

-2 000 000 000

 

 

 

 

 

 

4 Avskrivninger ........................

-20 800 000 000

 

 

 

 

 

 

5 Renter av statens kapital ........

-6 800 000 000

 

77 900 000 000

 

 

 

30

Avskrivninger .............................

 

 

20 800 000 000

 

 

 

80

Renter av statens kapital .............

 

 

6 800 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5490

 

NVE Anlegg

 

 

 

 

 

1

Salg av utstyr mv ......................

 

 

500 000

 

 

 

30

Avsetning til investeringsformål ..................................................

 

 

1 000 000

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

 

 

106 729 745 000

 

 

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1800 post 21

kap. 4800 post 3

kap. 1810 post 21

kap. 4810 post 2

kap. 1820 post 21

kap. 4820 post 2

kap. 1820 post 22

kap. 4820 post 40

kap. 2490 post 45

kap. 5490 post 1

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan

1.   overskride bevilgningen under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorar og utgifter til faglig bistand ved statlig kjøp/salg av aksjeposter, rådgivning samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i Statoil ASA.

2.   godkjenne utøvelse av statens forkjøpsrett ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser norsk kontinentalsokkel og overskride bevilgningen med inntil 5 mrd. kroner under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

IV

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan utgiftsføre uten bevilgning tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen under kap. 2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen, post 70 Tilskudd.

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt udekket ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1825

 

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

 

 

50

Overføring til Energifondet............................................................

400,0 mill. kroner

 

74

Naturgass........................................................................................

20,0 mill. kroner

1830

 

Forskning

 

 

50

Norges forskningsråd.....................................................................

33,0 mill. kroner

 

 

VI

Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1800

 

Olje- og energidepartementet

 

 

21

Spesielle driftsutgifter.....................................................................

7,0 mill. kroner

1820

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

 

 

22

Flom- og skredforebygging.............................................................

50,0 mill. kroner

1830

 

Forskning

 

 

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling........................................

10,0 mill. kroner

1833

 

CO2-håndtering

 

 

70

Administrasjon, Gassnova SF.........................................................

20,0 mill. kroner

1870

 

Petoro AS

 

 

70

Administrasjon...............................................................................

35,0 mill. kroner

VII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan gi Gassco AS garanti innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner for skader og tap ved mottaksterminalene på kontinentet som har oppstått som følge av forsettlige handlinger hos ledende personell i Gassco AS.

VIII

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, knyttet til:

1.   løpende forretningsvirksomhet i interessentskapene, samt deltakelse i annen virksomhet som har tilknytning til leting og utvinning av petroleum.

2.   avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen gitt Statoil ASA.

IX

Utbyggingsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, hvor øvre grense for SDØEs forholdsmessige andel for det enkelte prosjekt/fase utgjør 5 mrd. kroner knyttet til deltagelse i:

1.   utbyggingsprosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel.

2.   utviklingsprosjekter under Gassled.

X

Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten knyttet til kontraktsmessige forpliktelser i fasen før plan for utbygging og drift er godkjent eller før tillatelse til anlegg og drift er gitt, herunder forpliktelser knyttet til en pre-interessentskapsfase.

XI

Forpliktelser knyttet til petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 ved eventuell norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel, kan:

1.   pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten innenfor en total økonomisk ramme på 1,5 mrd. kroner, herunder yte innskuddskapital, lån og stille garantier.

2.   etablere en ny organisatorisk enhet, eiet av den norske stat, som direkte eller indirekte skal eie eierandeler i rettighetshaverselskaper i Island.

XII

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan godkjenne prosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel under følgende forutsetninger:

1.   Prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

2.   Øvre grense for de samlede investeringer per prosjekt utgjør 10 mrd. kroner.

3.   Hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig robust mot endringer i prisutviklingen for olje og naturgass.

XIII

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan godkjenne overføring av eiendomsrett fra en rettighetshavergruppe hvor Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettighetshavergruppe. Det forutsettes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret tilstrekkelig bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for de prosjekter hvor Kongen har fått fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/anlegg og drift, samt ved mindre endringer for prosjekter hvor plan for utbygging/anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten gis under forutsetning av at overføring av eiendomsrett ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

XIV

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan godkjenne overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE i utvinningstillatelser der det antas at samlede utvinnbare ressurser i forekomstene er mindre enn 10 mill. tonn oljeekvivalenter.

XV

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 41 (2003-2004) kan godkjenne at Petoro AS kan delta i:

1.   overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler i interessentskap hvor en rettighetshaver velger å tre ut av interessentskapet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

2.   forenklet samordning av utvinningstillatelser med SDØE-andeler.

3.   ny/endret plan for utbygging og drift av forekomster innenfor et samordnet område med SDØE-deltakelse.

4.   overdragelse av deltakerandeler for å oppnå fortsatt harmonisering av deltakerandeler i utvinningstillatelser som er samordnet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

XVI

Overdragelse av andeler i rørledninger til Gassled

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan godkjenne nødvendige transaksjoner for overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE for å innlemme rørledninger med SDØE-andel i Gassled. Statens andel i Gassled skal justeres for å gjenspeile innlemmelsen.

XVII

Opphevelse av generalforsamlingsklausulen

Stortinget samtykker i at generalforsamlingsklausulen skal kunne oppheves for gitte tillatelser og erstattes av en vetorett i tråd med konsesjonsdirektivet og petroleumsforskriftens § 12, dersom rettighetshaverne skulle ønske dette. Olje- og energidepartementet skal i så fall godkjenne dette i hvert enkelt tilfelle.

Rammeområde 13 (Miljø) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Rammeområde 13

(Miljø)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

 

Kap.

 

Post

 

Formål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroner

 

 

Kroner

Utgifter

1400

 

Miljøverndepartementet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

221 010 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .....................

 

 

154 532 000

 

 

 

22

Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt

miljøvern og universell utforming,

kan overføres .................................

 

 

2 000 000

 

 

 

70

Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisasjoner .................

 

 

41 528 000

 

 

 

71

Internasjonale organisasjoner .........

 

 

42 777 000

 

 

 

73

Tilskudd til kompetanseformidling og

informasjon om miljøvennlig produksjon

og forbruk, kan overføres ...............

 

 

20 750 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres ..

 

 

3 700 000

 

 

 

75

Miljøvennlig byutvikling, kan overføres ........................................................

 

 

31 000 000

 

 

 

76

Støtte til nasjonale og internasjonale

miljøtiltak, kan overføres ................

 

 

21 571 000

 

 

 

79

Den nordiske verdensarvstiftelsen ..

 

 

5 000 000

 

 

 

80

Tilskudd til universell utforming og

tilgjengelighet for alle, kan overføres,

kan nyttes under post 22 ................

 

 

600 000

 

 

 

81

Tilskudd til lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn,

kan overføres, kan nyttes under post 22

 

 

36 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1410

 

Miljøvernforskning og miljøovervåking

 

 

 

 

 

21

Miljøovervåking og miljødata .........

 

 

144 558 000

 

 

 

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene .............

 

 

140 667 000

 

 

 

51

Forskningsprogrammer m.m. ..........

 

 

166 518 000

 

 

 

53

Internasjonalt samarbeid om miljøvernforskning .........................

 

 

6 160 000

 

 

 

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene .............

 

 

14 538 000

 

 

 

72

Tilskudd til GenØk - Senter for

biosikkerhet ....................................

 

 

13 900 000

 

 

 

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene ..

 

 

8 392 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1425

 

Vilt- og fisketiltak

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

28 480 000

 

 

 

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

 

 

9 295 000

 

 

 

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

 

 

40 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1426

 

Statens naturoppsyn

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

111 412 000

 

 

 

30

Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres

 

 

27 391 000

 

 

 

31

Tiltak i naturverns- og kulturlandskapsområder, kan overføres ........................................................

 

 

39 502 000

 

 

 

32

Skjærgårdsparker mv., kan overføres  

 

 

23 695 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1427

 

Direktoratet for naturforvaltning

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

137 114 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .....................

 

 

254 485 000

 

 

 

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres ........

 

 

36 405 000

 

 

 

31

Tiltak i friluftsområder, kan overføres ........................................................

 

 

24 500 000

 

 

 

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner,

kan overføres .................................

 

 

19 450 000

 

 

 

34

Statlige erverv, nasjonalparker,

kan overføres .................................

 

 

54 100 000

 

 

 

35

Statlig erverv, nytt skogvern,

kan overføres .................................

 

 

134 981 000

 

 

 

60

Tilskudd til lokalt utviklingsfond ....

 

 

10 000 000

 

 

 

70

Tilskudd til kalking og lokale

fiskeformål, kan overføres .............

 

 

88 000 000

 

 

 

71

Forvaltningstiltak i verdensarvsområder,

kan overføres .................................

 

 

9 600 000

 

 

 

72

Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt,

overslagsbevilgning .......................

 

 

116 895 000

 

 

 

73

Forebyggende og konfliktdempende

tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres ........................................

 

 

75 000 000

 

 

 

74

Tilskudd til friluftslivstiltak,

kan overføres .................................

 

 

20 693 000

 

 

 

75

Internasjonale avtaler og medlemskap ........................................................

 

 

1 042 000

 

 

 

76

Tilskudd til informasjons- og kompetansesentre, kan overføres ...

 

 

17 400 000

 

 

 

77

Tilskudd til nasjonalparksentre,

kan overføres .................................

 

 

19 600 000

 

 

 

78

Friluftsrådenes landsforbund og interkommunale friluftsråd, kan overføres ........................................

 

 

8 000 000

 

 

 

81

Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21 .................................

 

 

10 000 000

 

 

 

82

Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte

naturtyper, kan overføres,

kan nyttes under post 21 ................

 

 

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1429

 

Riksantikvaren

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

106 867 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes

under postene 72 og 73 ..................

 

 

23 415 000

 

 

 

50

Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid ........................................................

 

 

3 000 000

 

 

 

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og

kulturmiljøer, kan overføres,

kan nyttes under post 21 ................

 

 

213 212 000

 

 

 

73

Brannsikring og beredskapstiltak,

kan overføres, kan nyttes under post 21 ........................................................

 

 

11 953 000

 

 

 

74

Fartøyvern, kan overføres ..............

 

 

42 004 000

 

 

 

75

Internasjonalt samarbeid, kan overføres ........................................................

 

 

1 100 000

 

 

 

77

Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet, kan overføres, kan nyttes

under post 21 .................................

 

 

18 400 000

 

 

 

78

Tilskudd til beslutningsgrunnlag for

myndighetsutøvelse innen arkeologi,

kan overføres, kan nyttes under post 21........................................................

 

 

6 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1432

 

Norsk kulturminnefond

 

 

 

 

 

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak   

 

 

55 230 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1441

 

Statens forurensningstilsyn

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

308 160 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .....................

 

 

21 595 000

 

 

 

22

Statlig ordning for frivillig kjøp av

klimakvoter ....................................

 

 

5 332 000

 

 

 

39

Oppryddingstiltak, kan overføres ...

 

 

157 000 000

 

 

 

75

Utbetaling av pant for bilvrak,

overslagsbevilgning .......................

 

 

166 320 000

 

 

 

76

Refusjonsordninger,

overslagsbevilgning .......................

 

 

50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1445

 

Miljøvennlig skipsfart

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .....................

 

 

4 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1447

 

Miljøhensyn i offentlige innkjøp

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter .....................

 

 

14 000 000

 

 

1465

 

Statens kartverk, arbeid med nasjonal

geografisk infrastruktur

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

 

403 445 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1471

 

Norsk Polarinstitutt

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

146 418 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

 

57 808 000

 

 

 

50

Stipend ...........................................

 

 

498 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1472

 

Svalbard miljøvernfond

 

 

 

 

 

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond ........................................................

 

 

11 450 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1473

 

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

11 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1474

 

Senter for klima og miljø

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ...................................

 

 

17 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2465

 

Statens kartverk

 

 

 

 

 

24

Driftsresultat:

 

 

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter .............................

-893 445 000

 

 

 

 

 

 

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

880 134 000

 

 

 

 

 

 

3 Avskrivninger ..............................

10 831 000

 

 

 

 

 

 

4 Renter av statens kapital ..............

2 480 000

 

0

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og

vedlikehold, kan overføres .............

 

 

12 000 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

 

4 280 248 000

 

Inntekter

4400

 

Miljøverndepartementet

 

 

 

 

 

2

Ymse inntekter ...............................

 

 

337 000

 

 

 

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet   

 

 

956 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4426

 

Statens naturoppsyn

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ...............................

 

 

142 000

 

 

 

2

Oppdragsinntekter ..........................

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4427

 

Direktoratet for naturforvaltning

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter ...............................

 

 

2 952 000

 

 

 

9

Internasjonale oppdrag ...................

 

 

5 132 000

 

 

 

54

Gebyrer ..........................................

 

 

3 074 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4429

 

Riksantikvaren

 

 

 

 

 

2

Refusjoner og diverse inntekter ......

 

 

3 812 000

 

 

 

9

Internasjonale oppdrag ...................

 

 

1 409 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4432

 

Norsk kulturminnefond

 

 

 

 

 

85

Avkastning fra Norsk kulturminnefond

 

 

55 230 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4441

 

Statens forurensningstilsyn

 

 

 

 

 

2

Inntekter, statlig ordning for frivillig

kjøp av klimakvoter .......................

 

 

5 463 000

 

 

 

4

Gebyrer ..........................................

 

 

40 759 000

 

 

 

5

Leieinntekter ..................................

 

 

323 000

 

 

 

6

Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger ........................

 

 

22 000 000

 

 

 

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet) .....

 

 

7 200 000

 

 

 

9

Internasjonale oppdrag ...................

 

 

5 605 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4471

 

Norsk Polarinstitutt

 

 

 

 

 

1

Salgs- og utleieinntekter ..................

 

 

8 833 000

 

 

 

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting ...

 

 

21 525 000

 

 

 

21

Inntekter, Antarktis .........................

 

 

10 874 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4472

 

Svalbard miljøvernfond

 

 

 

 

 

70

Diverse inntekter ............................

 

 

25 000

 

 

 

 

Totale inntekter ..............................

 

 

 

 

195 701 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Merinntektsfullmakter

1.   Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1400 post 1

kap. 4400 post 2

kap. 1427 post 1

kap. 4427 post 1

kap. 1427 post 21

kap. 4427 postene 9 og 54

kap. 1429 post 1

kap. 4429 postene 2 og 9

kap. 1432 post 50

kap. 4432 post 85

kap. 1441 post 1

kap. 4441 postene 4, 5, 6 og 9

kap. 1441 post 22

kap. 4441 post 2

kap. 1471 post 1

kap. 4471 postene 1 og 3

kap. 1471 post 21

kap. 4471 post 21

kap. 1472 post 50

kap. 4472 post 70 og kap. 5578 post 70

 

2.  

overskride bevilgningen under kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer regnskapsførte inntekter fra salg av anleggsmidler under kap. 5465 Statens kartverk, post 49 Salg av anleggsmidler. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved utregning av overført beløp.

III

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan utgiftsføre uten bevilgning fastslåtte tap på garantier for lån til miljøverntiltak og energiøkonomiseringsformål som staten er juridisk forpliktet til å dekke, under kap. 1400 Miljøverndepartementet, post 77 Oppfyllelse av garantiansvar.

IV

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan omdisponere inntil 5 mill. kroner mellom kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

V

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan fravike spesifikasjonene under kap. 2465 Statens kartverk, post 24 Driftsresultat, ved bruk av reguleringsfondet.

VI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan utføre bestillinger:

1.   av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1426

 

Statens naturoppsyn

 

 

32

Skjærgardsparker mv.................................................................

7,0 mill. kroner

 

2.   av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 90 mill. kroner.

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1427

 

Direktoratet for naturforvaltning

 

 

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder..........................

80,0 mill. kroner

 

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner......................................

35,7 mill. kroner

 

34

Statlige erverv, nasjonalparker...................................................

245,2 mill. kroner

 

35

Statlige erverv, nytt skogvern.....................................................

140,0 mill. kroner

 

77

Tilskudd til nasjonalparksentre..................................................

2,0 mill. kroner

 

79

Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg..........................

6,75 mill. kroner

1429

 

Riksantikvaren

 

 

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og

kulturmiljøer..............................................................................

35,0 mill. kroner

 

73

Brannsikring og beredskapstiltak...............................................

2,0 mill. kroner

 

74

Fartøyvern.................................................................................

8,0 mill. kroner

 

77

Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet.........................

2,0 mill. kroner

 

 

VIII

Fullmakt til å inngå forpliktelser

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan pådra forpliktelser for fremtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning under kap. 1441 Statens forurensningstilsyn, post 39 Oppryddingstiltak, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 25 mill. kroner.