Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 112 for, 0 mot, 57 ikke til stede
3. desember 2009 10:39
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (47)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

47 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammeområde 14 (Konstitusjonelle institusjoner) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Rammeområde 14

(Konstitusjonelle institusjoner)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Kroner

 

 

 

 

 

Utgifter

1

 

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

 

 

 

1

Apanasje  ....................................................................

9 031 000

 

 

50

Det kongelige hoff  .....................................................

142 509 000

 

 

 

 

 

 

2

 

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

 

 

 

1

Apanasje  ....................................................................

7 515 000

 

 

50

H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.  ............................................................................

15 728 000

 

 

 

 

 

 

41

 

Stortinget

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70  .....................

735 800 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  ....................................................................................

39 585 000

 

 

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til partigruppene  ..........................................

139 015 000

 

 

 

 

 

 

 

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek  .......

1 400 000

 

 

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner  ..................

11 700 000

 

 

 

 

 

 

42

 

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..............................................................

5 800 000

 

 

 

 

 

 

43

 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..............................................................

47 300 000

 

 

 

 

 

 

44

 

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..............................................................

8 100 000

 

 

 

 

 

 

51

 

Riksrevisjonen

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..............................................................

446 700 000

 

 

 

Totale utgifter .............................................................

 

1 610 183 000

 

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Kroner

 

 

 

 

 

Inntekter

3041

 

Stortinget

 

 

 

1

Salgsinntekter  ............................................................

6 000 000

 

 

3

Leieinntekter  ..............................................................

2 500 000

 

 

 

 

 

 

3051

 

Riksrevisjonen

 

 

 

1

Refusjon innland  .......................................................

1 500 000

 

 

2

Refusjon utland  .........................................................

1 500 000

 

 

 

Totale inntekter............................................................

 

11 500 000