Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 39 for, 130 mot, 0 ikke til stede
26. november 2009 00:35
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (64)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (41)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 64 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 41 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

29 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 2 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Fremme forslag som sikrer at arbeidende kapital ikke formuesbeskattes.

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag som sikrer at arbeidende kapital ikke formuesbeskattes.