Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
22. oktober 2009 10:12
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

I Det opprettes en fast delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid med seks medlemmer og seks varamedlemmer.

I

Det opprettes en fast delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid med seks medlemmer og seks varamedlemmer.

II

Til medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges for stortingsperioden 2009–2013:

Medlemmer

 • 1. Ingalill Olsen

 • 2. Eirik Sivertsen

 • 3. Morten Høglund

 • 4. Henning Skumsvoll

 • 5. Ivar Kristiansen

 • 6. Inga Marte Thorkildsen

Varamedlemmer

 • 1. Anne Marit Bjørnflaten

 • 2. Arne L. Haugen

 • 3. Øyvind Korsberg

 • 4. Frank Bakke Jensen

 • 5. Irene Lange Nordahl

 • 6. Line Henriette Hjemdal