Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
22. oktober 2009 10:11
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Til medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2009-2013: Medlemmer 1.    Lise Christoffersen 2.    Håkon Haugli 3.    Karin S. Woldseth 4.    Sylvi Graham 5.    Karin Andersen Varamedlemmer 1.    Anette Trettebergstuen 2.    Tor Bremer 3.    Øyvind Vaksdal 4.    Ingjerd Schou 5.    Geir Pollestad .

Til medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2009-2013:

Medlemmer

1.   Lise Christoffersen

2.   Håkon Haugli

3.   Karin S. Woldseth

4.   Sylvi Graham

5.   Karin Andersen

Varamedlemmer

1.   Anette Trettebergstuen

2.   Tor Bremer

3.   Øyvind Vaksdal

4.   Ingjerd Schou

5.   Geir Pollestad