Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Une har nylig stemt

11. feb 2021 For
11. feb 2021 For
11. feb 2021 For
11. feb 2021 For
11. feb 2021 For
11. feb 2021 For
11. feb 2021 For
11. feb 2021 For
11. feb 2021 For
11. feb 2021 For
11. feb 2021 Mot
11. feb 2021 For
11. feb 2021 Mot
11. feb 2021 Mot
11. feb 2021 Mot
11. feb 2021 Mot

Twitter (@Uneaba)