Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Torstein Rudihagen

Torstein Rudihagen (69)


Torstein har sist stemt

20. jun 2013 For
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 For
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot
20. jun 2013 Mot

Twitter (@TorsteinTr)