Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes (44)


Torgeir Knag har sist stemt

19. mai 2020 For
19. mai 2020 For
19. mai 2020 For
19. mai 2020 For
19. mai 2020 For
19. mai 2020 For
19. mai 2020 For
19. mai 2020 For
19. mai 2020 For
19. mai 2020 For
19. mai 2020 For

Twitter (@vonKnag)