Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Solveig Schytz

Solveig Schytz (44)


Solveig har nylig stemt

12. jun 2020 For
12. jun 2020 For
12. jun 2020 Mot
12. jun 2020 For
12. jun 2020 For
12. jun 2020 Mot
12. jun 2020 Mot
12. jun 2020 For

Twitter (@sschytz)