Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa (71)


Magnhild Meltveit har sist stemt

21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 Mot
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For
21. jun 2013 For

Twitter (@mmkleppa)