Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Marius Meisfjord Jøsevold

Marius Meisfjord Jøsevold (46)


Marius Meisfjord har sist stemt

3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For
3. des 2020 For