Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Marit har nylig stemt

14. des 2020 For
14. des 2020 For
14. des 2020 For
14. des 2020 For
14. des 2020 For
14. des 2020 Mot
14. des 2020 Mot
14. des 2020 Mot
14. des 2020 Mot
14. des 2020 Mot
14. des 2020 Mot
14. des 2020 Mot
14. des 2020 Mot
14. des 2020 Mot
14. des 2020 Mot
14. des 2020 For

Twitter (@MaritArnstad)