Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Lotte Grepp Knutsen

Lotte Grepp Knutsen (47)


Lotte Grepp har sist stemt

28. mai 2013 For
28. mai 2013 For
28. mai 2013 Mot
28. mai 2013 For
28. mai 2013 Mot
28. mai 2013 For
28. mai 2013 Mot
28. mai 2013 Mot
28. mai 2013 Mot
27. mai 2013 For
27. mai 2013 For
27. mai 2013 Mot
27. mai 2013 Mot
27. mai 2013 Mot
27. mai 2013 Mot
27. mai 2013 For

Twitter (@lottegrepp)