Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Line Henriette Hjemdal

Line Henriette Hjemdal (48)


Line Henriette har sist stemt

21. jun 2017 For
21. jun 2017 For
21. jun 2017 For
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 For
21. jun 2017 For
21. jun 2017 For
21. jun 2017 Mot

Twitter (@LineHjemdal)