Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide (47)


Knut Arild har sist stemt

17. des 2019 For
17. des 2019 Mot
17. des 2019 Mot
17. des 2019 Mot
17. des 2019 Mot
17. des 2019 Mot
17. des 2019 Mot
17. des 2019 Mot
17. des 2019 Mot
17. des 2019 For
17. des 2019 For
17. des 2019 For
17. des 2019 Mot
17. des 2019 Mot
17. des 2019 For
17. des 2019 Mot

Twitter (@KAHareide)