Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Kjersti Toppe

Kjersti Toppe (50)


Kjersti har nylig stemt

15. jun 2018 For
15. jun 2018 For
15. jun 2018 For
15. jun 2018 Mot
15. jun 2018 For
15. jun 2018 For
15. jun 2018 Mot
15. jun 2018 Mot
15. jun 2018 Mot
15. jun 2018 For
15. jun 2018 For
15. jun 2018 For
15. jun 2018 For
15. jun 2018 For
15. jun 2018 For
15. jun 2018 For

Twitter (@ktoppe)