Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Kirsti Bergstø

Kirsti Bergstø (39)


Kirsti har sist stemt

15. jun 2017 For
15. jun 2017 For
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot
15. jun 2017 Mot

Twitter (@KirstiBergsto)