Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen (44)


Inga Marte har sist stemt

22. mar 2012 For
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 Mot
Fremme forslag om at gjeldsordningsloven gir skyldner rett, men ikke plikt, til å forsøke å få til en ordning med fordringshaverne, å vurdere mulige forbedringer ved sentralisering av namsmannsoppgaven, med sikte på bedret kompetanse og mer effektiv saksbehandling, både i tid og kostnad, å gjennomgå offentlige gjeldsrådgiveres oppgave med sikte på å sørge for en enda bedre tjeneste overfor debitor, å sørge for at frister i forbindelse med behandling av gjeldsordning overholdes i forhold til lov og dagens fastsatte krav, å vurdere å unnta inkassosalær for merverdiavgift, å vurdere å avvikle totrinnssystemet for inkassosalær, å vurdere å sette ned multiplikatoren for utlegg ytterligere fra 1,85 ganger rettsgebyret slik at gebyret kommer ned mot 1 000 kroner, å vurdere endring i reglene slik at ikke pant for skatt kan tas i depositum for leilighet.
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 For
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 For
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 Mot
22. mar 2012 Mot

Twitter (@ingamarte)