Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hege Haukeland Liadal

Hege Haukeland Liadal (48)


Hege Haukeland har nylig stemt

20. okt 2020 For
20. okt 2020 For
20. okt 2020 For
20. okt 2020 For
20. okt 2020 For
20. okt 2020 Mot
20. okt 2020 For
20. okt 2020 For
20. okt 2020 For
20. okt 2020 For

Twitter (@HegeHLiadal)