Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hege Haukeland Liadal

Hege Haukeland Liadal (48)


Hege Haukeland har nylig stemt

10. nov 2020 For
10. nov 2020 For
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 For
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 Mot
10. nov 2020 For
10. nov 2020 For
10. nov 2020 Mot

Twitter (@HegeHLiadal)