Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hege Haukeland Liadal

Hege Haukeland Liadal (47)


Hege Haukeland har nylig stemt

14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 Mot
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 Mot
14. mai 2020 Mot
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For

Twitter (@HegeHLiadal)