Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Heidi Nordby Lunde

Heidi Nordby Lunde (45)


Heidi Nordby har nylig stemt

5. des 2018 For
5. des 2018 Mot
5. des 2018 Mot
29. nov 2018 For
29. nov 2018 Mot
29. nov 2018 For
29. nov 2018 For
29. nov 2018 For
29. nov 2018 For
29. nov 2018 For
Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 16. juni 2017 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av vedlegg XX (Miljø) i EØS-avtalen ved innlemmelse av forordning (EF) nr. 443/2009, endret ved forordning (EU) nr. 1014/2010, forordning (EU) nr. 63/2011, forordning (EU) nr. 725/2011, forordning (EU) nr. 429/2012, forordning (EU) nr. 396/2013, forordning (EU) nr. 397/2013, forordning (EU) nr. 333/2014 og forordning (EU) nr. 2015/6 og forordning (EU) nr. 510/2011, endret ved forordning (EU) nr. 205/2012, forordning (EU) nr. 293/2012, forordning (EU) nr. 114/2013, forordning (EU) nr. 1047/2013, forordning (EU) nr. 253/2014, forordning (EU) nr. 404/2014, forordning (EU) nr. 410/2014 og forordning (EU) nr. 427/2014 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler og lette nyttekjøretøy (N1) som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO 2 -utslipp fra lette nyttekjøretøy.
29. nov 2018 For
29. nov 2018 Mot
29. nov 2018 For

Twitter (@vampus)