Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Hanne Dyveke Søttar

Hanne Dyveke Søttar (53)


Hanne Dyveke har nylig stemt

14. mai 2019 For
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 For
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 For
14. mai 2019 For
14. mai 2019 For
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 Mot
14. mai 2019 Mot