Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hanne Dyveke Søttar

Hanne Dyveke Søttar (55)


Hanne Dyveke har nylig stemt

12. jun 2020 For
12. jun 2020 For
12. jun 2020 Mot
12. jun 2020 For
12. jun 2020 For
12. jun 2020 For
12. jun 2020 Mot
12. jun 2020 Mot