Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hanne Dyveke Søttar

Hanne Dyveke Søttar (54)


Hanne Dyveke har nylig stemt

27. feb 2020 For
27. feb 2020 For
27. feb 2020 For
27. feb 2020 Mot
27. feb 2020 Mot
27. feb 2020 Mot
27. feb 2020 For
27. feb 2020 Mot
27. feb 2020 Mot
27. feb 2020 For
27. feb 2020 Mot
27. feb 2020 Mot
27. feb 2020 Mot
27. feb 2020 Mot
27. feb 2020 For
27. feb 2020 Mot