Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Gisle Meininger Saudland

Gisle Meininger Saudland (34)


Gisle Meininger har nylig stemt

17. nov 2020 For
17. nov 2020 For
17. nov 2020 Mot
17. nov 2020 For
17. nov 2020 Mot
17. nov 2020 For
17. nov 2020 For
17. nov 2020 Mot
17. nov 2020 Mot
17. nov 2020 Mot
17. nov 2020 Mot
17. nov 2020 Mot
17. nov 2020 For
17. nov 2020 For
17. nov 2020 For
17. nov 2020 For