Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter (51)


Freddy har sist stemt

21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 For
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 Mot
21. jun 2017 For
21. jun 2017 For
21. jun 2017 For

Twitter (@FreddyDeRuiter)