Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal (30)


Fredric Holen har nylig stemt

18. des 2020 For
18. des 2020 For
18. des 2020 For
18. des 2020 For
18. des 2020 For
18. des 2020 For
18. des 2020 Mot
18. des 2020 For
18. des 2020 Mot
18. des 2020 For
18. des 2020 Mot
18. des 2020 Mot
18. des 2020 Mot
18. des 2020 Mot
18. des 2020 Mot
18. des 2020 Mot

Twitter (@FredricB)