Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal (30)


Fredric Holen har nylig stemt

16. jun 2020 For
16. jun 2020 For
16. jun 2020 For
16. jun 2020 For
16. jun 2020 Mot
16. jun 2020 Mot
16. jun 2020 For
16. jun 2020 For
16. jun 2020 For
16. jun 2020 For
16. jun 2020 For
16. jun 2020 Mot
16. jun 2020 For
16. jun 2020 For

Twitter (@FredricB)