Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten (63)


Dagfinn har sist stemt

19. feb 2013 For
19. feb 2013 For
19. feb 2013 For
19. feb 2013 Mot
19. feb 2013 For
19. feb 2013 Mot
19. feb 2013 For
19. feb 2013 Mot
19. feb 2013 Mot
19. feb 2013 Mot
19. feb 2013 Mot
19. feb 2013 For
19. feb 2013 Mot
19. feb 2013 Mot
19. feb 2013 Mot
19. feb 2013 Mot

Twitter (@Hoybraten)