Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Christian Tynning Bjørnø

Christian Tynning Bjørnø (35)


Christian Tynning har sist stemt

15. okt 2020 For
15. okt 2020 Mot
15. okt 2020 For
15. okt 2020 For
15. okt 2020 For
15. okt 2020 For
15. okt 2020 For
15. okt 2020 For
15. okt 2020 For
15. okt 2020 For
15. okt 2020 For
13. jun 2019 For
13. jun 2019 For
13. jun 2019 For
13. jun 2019 For
13. jun 2019 For

Twitter (@CTynning)