Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen (39)


Anette har nylig stemt

10. des 2020 For
10. des 2020 For
10. des 2020 Mot
10. des 2020 For
10. des 2020 For
10. des 2020 Mot
10. des 2020 For
10. des 2020 Mot
10. des 2020 Mot
10. des 2020 For
10. des 2020 For
10. des 2020 For
10. des 2020 For
10. des 2020 For
10. des 2020 For

Twitter (@Trettebergstuen)