Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen (39)


Anette har nylig stemt

14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 Mot
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 Mot
14. mai 2020 Mot
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For
14. mai 2020 For

Twitter (@Trettebergstuen)