Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt (49)


Anniken har nylig stemt

31. jan 2019 For
31. jan 2019 Mot
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For
31. jan 2019 For

Twitter (@AHuitfeldt)