Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Forslag

Du har gjort et åpent søk og har funnet 24 558 forslag.
I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:? Kap. Post Formål Kroner Kroner 20 Statsministerens kontor 21 (Ny) Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen , kan overføres, bevilges med 15 000 000 21 Statsrådet 1 Driftsutgifter , reduseres med 5 300 000 fra kr 207 800 000 til kr 202 500 000 41 Stortinget 1 Driftsutgifter , reduseres med 33 600 000 fra kr 973 300 000 til kr 939 700 000 70 Tilskudd til partigruppene , økes med 2 000 000 fra kr 197 000 000 til kr 199 000 000 61 Høyesterett 1 Driftsutgifter , økes med 1 750 000 fra kr 116 138 000 til kr 117 888 000 100 Utenriksdepartementet 21 Spesielle driftsutgifter , kan overføres, økes med 14 100 000 fra kr 13 595 000 til kr 27 695 000 103 Regjeringens representasjon 1 Driftsutgifter , økes med 2 000 000 fra kr 47 428 000 til kr 49 428 000 116 Internasjonale organisasjoner 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) , økes med 5 247 000 fra kr 190 000 000 til kr 195 247 000 117 EØS-finansieringsordningene 77 EØS-finansieringsordningen 2014-2021 , kan overføres, reduseres med 695 000 000 fra kr 2 526 000 000 til kr 1 831 000 000 78 Den norske finansieringsordningen 2014-2021 , kan overføres, reduseres med 405 000 000 fra kr 1 931 000 000 til kr 1 526 000 000 118 Utenrikspolitiske satsinger 21 Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, økes med 16 000 000 fra kr 77 942 000 til kr 93 942 000 72 Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv 2019-2020
Last ned: CSV | TSV