Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Forslag

Du ser etter forslag for sesjonen 2013-2014 og har fått 1 062 treff. Fjern alle filtre
I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer Kap. Post Formål Kroner 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 51 (NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med 7 000 000 20 Statsministerens kontor 1 Driftsutgifter, forhøyes med 400 000 fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000 21 Statsrådet 1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 400 000 fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000 41 Stortinget 1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 000 000 fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000 70 Tilskudd til partigruppene, forhøyes med 3 000 000 fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 900 000 fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000 61 Høyesterett 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 700 000 fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000 100 Utenriksdepartementet 1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 855 000 fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000 103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 200 000 fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000 117 EØS-finansieringsordningene 75 EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres , forhøyes med 160 000 000 fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000 76 Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres , forhøyes med 140 000 000 fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000 152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika 78 Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres , forhøyes med 83 000 000 fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling 1 Driftsutgifter, nedsettes med 10 000 000 fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter 71 Humanitær bistand, kan overføres , forhøyes med 416 622 000 fra kr 2 394 600 000 til kr 2 811 222 000 72 Menneskerettigheter, kan overføres , forhøyes med 5 000 000 fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000 164 Fred, forsoning og demokrati 70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres , forhøyes med 35 000 000 fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000 73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres , forhøyes med 130 000 000 fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) 21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 106 822 000 fra kr 2 110 812 000 til kr 2 003 990 000 171 Multilaterale finansinstitusjoner 70 Verdensbanken, kan overføres , nedsettes med 3 000 000 fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000 200 Kunnskapsdepartementet 1 Driftsutgifter, nedsettes med 200 000 fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000 225 Tiltak i grunnopplæringen 64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med 33 097 000 fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres , nedsettes med 4 108 000 fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000 22 Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med 53 173 000 fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000 227 Tilskudd til særskilte skoler 74 Tilskudd til Signo og Briskeby, forhøyes med 1 400 000 fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000 228 Tilskudd til private skoler mv
Last ned: CSV | TSV