Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget

Forslaget ble vedtatt 19. november 2013 10:09

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Som medlemmer av Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2013 til 30. november 2019 velges:

  • 1. Hans Frode Kielland Asmyhr, Frogner

  • 2. Tore Christiansen, Alsvåg

  • 3. Kristin Krohn Devold, Oslo

  • 4. Kirsti Kolle Grøndahl, Drammen

  • 5. Eirik Moen, Oslo

  • 6. Gunhild Øyangen, Agdenes

Som stedfortredere til Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. desember 2013 til 30. november 2019 velges:

  • 1. Kjell Engebretsen, Drøbak

  • 2. Finn Martin Vallersnes, Haugesund

  • 3. Siv Aida Rui Skattem, Ørland

  • 4. Jorunn Ringstad, Askvoll