Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fordele statsbudsjettet til stortingets komiteer, bokstav D

Forslaget ble vedtatt 24. oktober 2013 10:05

enstemmig vedtatt

Forslag om hvordan de ulike delene av statsbudsjettet (gul bok) skal fordeles på Stortingets komiteer for behandling

Se råtekst