Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 20. desember 2011 14:35

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

967

Såkornfond

90

Kapitalinnskudd

100 000 000

1323

Bompengeprosjekter

70

Sletting av bompengeselskapenes gjeld på veiprosjekter per 31. desember 2010, kan overføres, økes med

17 200 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, reduseres med

68 519 941 000

fra kr 134 971 016 000 til kr 66 451 075 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

100 101 600 000