Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endring av overført bevilgning Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i bevilgningsregnskapet for 2013 reduserer overført bevilgning fra 2012 under kap.

Forslaget ble vedtatt 21. juni 2013 15:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Endring av overført bevilgning


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i bevilgningsregnskapet for 2013 reduserer overført bevilgning fra 2012 under kap. 1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU, post 70 Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, med 3,217 mill. kroner mot tilsvarende økning av overført bevilgning under kap. 2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak, post 75 Marint verdiskapningsprogram.

Relaterte forslag