Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Korreksjoner av statsregnskapet knyttet til uavklarte differanser Stortinget samtykker i at.

Forslaget ble vedtatt 21. juni 2013 15:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Korreksjoner av statsregnskapet knyttet til uavklarte differanser


Stortinget samtykker i at:

  • 26. Finansdepartementet i 2013 kan kreditere skatteregnskapets mellomværende med statskassen i statsregnskapet og debitere konto for forskyvning i balansen med 12 011 659 kroner.

  • 27. Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan kreditere Domstoladministrasjonens mellomværende med statskassen i statsregnskapet og debitere konto for forskyving i balansen med 1 797 481,65 kroner.

Relaterte forslag