Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Opprettelse av poster uten bevilgning Stortinget samtykker i at det i statsbudsjettet for 2013 under kap.

Forslaget ble vedtatt 21. juni 2013 15:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Opprettelse av poster uten bevilgning


Stortinget samtykker i at det i statsbudsjettet for 2013 under kap. 1420 Miljødirektoratet, opprettes følgende poster uten bevilgning:

  • 22. Post 39 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79.

  • 23. Post 69 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79.

  • 24. Post 79 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69.

  • 25. Post 83 Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg.

Relaterte forslag