Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fullmakter til å pådra forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at.

Forslaget ble vedtatt 21. juni 2013 15:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Fullmakter til å pådra forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter


Stortinget samtykker i at:

  • 18. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet får fullmakt til å gjennomføre følgende prosjekter:

    • a. Nybygg for det nye Universitetet på Ås og Veterinærinstituttet innenfor en kostnadsramme på 6 325,0 mill. kroner i prisnivå per 1. juli 2013.

    • b. Rehabilitering av Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen, fase 1, innenfor en kostnadsramme på 328,0 mill. kroner i prisnivå per 1. juli 2013.

    • c. Nybygg for samlokalisering av Kunst- og designhøgskolen i Bergen innenfor en kostnadsramme på 1 037,8 mill. kroner i prisnivå per 1. juli 2013.

    • d. Nytt teknologibygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag innenfor en kostnadsramme på 686,2 mill. kroner i prisnivå per 1. juli 2013.

  • 19. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet Bjørnfjell og Rombak kryssingsspor innenfor en kostnadsramme på 579,0 mill. kroner i prisnivå 2013.

Relaterte forslag