Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at.

Forslaget ble vedtatt 21. juni 2013 15:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at:

  • 8. Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestille varer utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

455

Redningstjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

435,0 mill. kroner

  • 9. Miljøverndepartementet i 2013 kan bestille materiell og lignende utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

40,0 mill. kroner

31

Tiltak i verneområder

7,0 mill. kroner

1465

Statens kartverk

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund

260,7 mill. kroner

  • 10. Forsvarsdepartementet i 2013 kan bestille materiale mv. ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

430 mill. kroner

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

75 mill. kroner

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

130 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

810 mill. kroner

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

750 mill. kroner

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

65 mill. kroner

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 200 mill. kroner

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

100 mill. kroner

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

80 mill. kroner

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

2 080 mill. kroner

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

60 mill. kroner

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

25 mill. kroner

Relaterte forslag