Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter på svalbardbudsjettet Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan.

Forslaget ble vedtatt 21. juni 2013 15:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter på svalbardbudsjettet


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

  • 6. overskride bevilgningen på svalbardbudsjettet kap. 9 Kulturminnetiltak, post 1 Driftsutgifter, mot tilsvarende merinntekter under kap. 3009 Kulturminnetiltak, post 2 Refusjoner.

  • 7. overskride bevilgningen på svalbardbudsjettet kap. 22 Likningsforvaltninga for Svalbard, post 1 Driftsutgifter, mot tilsvarende merinntekter under kap. 3022 Likningsforvaltninga for Svalbard, post 2 Refusjoner.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

Relaterte forslag