Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at.

Forslaget ble vedtatt 21. juni 2013 15:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at:

  • 4. Miljøverndepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1420 post 1

kap. 4420 postene 1, 4, 6, 8 og 9

kap. 1420 post 25

kap. 4420 post 2

  • 5. Olje- og energidepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1825 post 21

kap. 4825 post 10

Relaterte forslag