Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fremme forslag for Stortinget der det stilles krav om at personer som søker om sosialhjelp, skal ha rett og plikt til å delta på aktivitet så snart det lar seg gjennomføre, dersom det ikke er helt spesielle forhold som tilsier at dette ikke er mulig.

Forslaget ble ikke vedtatt 21. juni 2013 15:12

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget der det stilles krav om at personer som søker om sosialhjelp, skal ha rett og plikt til å delta på aktivitet så snart det lar seg gjennomføre, dersom det ikke er helt spesielle forhold som tilsier at dette ikke er mulig.

Relaterte forslag