Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget godkjenner bygging av Stordalstunnelen på E134 i Hordaland som omtalt i Prop. 156 S (2012–2013).

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2013 00:30

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget godkjenner bygging av Stordalstunnelen på E134 i Hordaland som omtalt i Prop. 156 S (2012–2013). Stortinget legger til grunn full statlig finansiering og forskottering om nødvendig for å holde fremdriften i prosjektet. Finansiering innarbeides i statsbudsjettet for 2014.