Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

1. Rammene til samferdselsformål i planperioden 2014–2023 økes med 17,92 mrd.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2013 00:18

Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

  • 1. Rammene til samferdselsformål i planperioden 2014–2023 økes med 17,92 mrd. kroner ut over regjeringens forslag slik at midler som stilles til rådighet for samferdselsformål økes med 27,92 mrd. kroner, jf. fordeling i følgende tabell:

Økonomiske rammer, avvikende fra regjeringens forslag. Årlig gjennomsnitt. Mill. 2013-kroner.

Formål

Regjeringens forslag

NTP 2014–2023

Kristelig Folkepartis forslag

NTP 2014–2023

Økning

Kap. 1350 Jernbaneverket

16 781

17 381

600

Kap. 1330 post 711)

-

250

250

Kap. 1330 post 60

Belønningsordning kollektivtiltak

923

1423

500

Kap. 1320 post 61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

228

1000

772

Kap. 1330 post 61 Tilskudd bybaner

-

200

200

Kap. 1320 post 23/30

Statens vegvesen

31 155

31 605

450

Kap. 1301 post 722)

Infrastruktur El-bil Transnova

20

20

Effektiviseringsgevinst

-10

Sum økning

1 792

1) Ny post: Belønningsordning for gang- og sykkelvei.

2) 50 mill. kroner første fire år.

  • 2. Økte midler innenfor disse hovedrammene fordeles i tråd med Kristelig Folkepartis merknader i Innst. 450 S (2012–2013).

Relaterte forslag