Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Øke rammen i Nasjonal transportplan 2014-2023 med 25,0 mrd.

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2013 00:18
Fremmet av Borghild Tenden

Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen øke rammen i Nasjonal transportplan 2014-2023 med 25,0 mrd. kroner sammenlignet med rammen i Meld. St. 26 (2012-2013). Stortinget ber regjeringen bruke følgende fordeling: Kapittel/Post Prosjekt 2014-2017 2018-2023 Økt ramme -8800 -16200 1320.30 Bompenger ved utbygging gjennom videreføring av bomstasjoner -920 -2150 1326.90 (ny) InterCity på 12 år; obligasjonsmodell 3632 12757 1326.91 (ny) Oslotunnel på obligasjonsmodell 743 1326.91 (ny) Ringeriksbanen; obligasjonsmodell 1200 641 1350.32 (ny) Utredning tiltak mot Bergen, Kristiansand, Trondheim, Göteborg og Nord-Norge 330 1350.30 Krysningsspor 350 1350.23 Drift og vedlikehold 420 1350.30 Kongsvingerbanen 450 1350.30 Stavanger – Egersund 200 1350.30 Arna – Voss 400 1350.30 Ålgårdbane 590 1350.30 Gjøvikbane 700 1350.30 Trondheim – Stjørdaltiltak 150 1330.61 (ny) Fornebubane 400 1900 1330.61 (ny) Bybane Bergen 1652 1448 1330.61 (ny) Bybane Stavanger 800 3000 1330.63 (ny) Miljøpakker 2313 887 1330.61 (ny) Ny t-banetunnel 100 400 1330.62 (ny) Sykkeltiltak 400 400 1330.61 (ny) T-bane til Ahus 500 800 1320.29 Veg på Sørlandet – OPS 253 464 1320.36 E16 Varpe bru – Smedalsosen -1300 -150 1320.30 Rv93 Kløfta -500 1320.30 Rv93 Salkobekken-Eiby 300 1320.30 Rv92 Gievdneguoika - Karasjok 200 1062.21 Sjøfartstiltak 100 150 1320.63 (ny) Vedlikehold fylkesveier 280 260 1320.72 Transnova 200 1301.75 (ny) Nord-Norgeslinjen 100 150 Effektivisering -4000 -6000

Relaterte forslag